Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Milan Krajči

Asistent sudcuNajvyšší súd Slovenskej republiky

Počet článkov autora: 1


Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

1. Úvod do problematiky Otázka, či obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutý jedným z manželov patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je jednou z najdiskutovanejších právnych otázok v súkromnom práve,...

Kľúčové slová