Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ondrej Majerniček

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 1


Uplatňovanie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas

Článok sa venuje problematike povinností členov štatutárnych orgánov podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas a ich zodpovednosti v prípade porušenia týchto povinností. Osobitná pozornosť je venovaná povinnostiam členov štatutárnych orgánov v predú...