Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.

Krajský súd Žilina

Počet článkov autora: 1


Mediácia v trestných veciach a jej limity

Článok približuje existenciu inštitútu mediácie v trestných veciach od jej vzniku až po súčasnosť. Autor poukazuje na možnosti jej využitia za podmienok súčasnej právnej úpravy. Cieľom príspevku je okrem uvedeného prezentovať projekt s názvom „Bud...