Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Poľnohospodársky pozemok


Nájom poľnohospodárskych pozemkov - zabudnutý nájom?

Nájom poľnohospodárskych pozemkov je právnickou obcou nezaslúžene opomínanou kapitolou záväzkového práva a namieste je požiadavka, aby neušiel záujmu rekodifikátorov súkromného práva. Príspevok pred hľadaním detailných riešení nedostatkov súčasnej...

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike - 1. časť Determinanty a všeobecná charakteristika právnej úpravy zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodársk

Dňa 16. mája 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky, prostredníctvom 79 hlasov zo 127 prítomných poslancov, vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný právny...