Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Spotrebiteľské veci


Úskalia erga omnes účinkov rozsudku v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach

V prvom tohtoročnom čísle tohto časopisu sa Mgr. Dominika Zavadová venovala konaniu o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Súhlasíme s názorom spomínanej autorky, že úprava abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach de lege lata v...

Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach

Rekodifikácia civilného procesného práva so sebou priniesla niekoľko zmien. Jednou z významných zmien v rámci rekodifikácie civilného procesného práva bolo zavedenie osobitných postupov pre konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach...