Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Stavba


Princíp akcesie a vlastnícke právo k stavbe a pozemku

V súvislosti s rekodifikáciou občianskeho práva sa na Slovensku intenzívne diskutuje o otázke, či je potrebné sa v našom právnom poriadku vrátiť k princípu superficies solo cedit, ktorý bol z neho odstránený v roku 1950 (pozri teraz § 120 ods. 2 O...

Prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia

Prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia je témou, ktorá trvalo zaujíma odbornú verejnosť i aplikačnú prax. Otázky súvisiace s možným prevodom práv a povinností zo stavebného povolenia zaujímajú predovšetkým stavebné úrady z poh...

Moment splnenia diela - zhotovenie stavby

Prípadová štúdia vychádzajúca z veci právoplatne skončenej rozsudkom Okresného súdu v Lučenci zo 17. júna 2008, č. k. 14 Cb 130/2007-184 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. decembra 2008, č. k. 41 Cob 182/2008-206.