Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Ničotnosť uznesenia valného zhromaždenia


Česká judikatúra ničotnosti uznesenia valného zhromaždenia

  Nedávne uznesenie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Obdo 1/2021 z 24. 6. 2021 znova rozprúdilo myšlienky a debaty o možnostiach, resp. dôvodoch možnej ničotnosti uznesenia valného zhromaždenia. Právna teóri...

Ničotnosť uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - posun v slovenskej judikatúre?

1) Je všeobecne známe, že problematika ničotnosti (zdanlivosti) uznesení valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti sa stala za ostatné roky predmetom pestrej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky. Naop...