Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo sociálna práca


Mediácia ako súčasť sociálnej práce

Sociálna práca po roku 1989 začala prechádzať výraznými zmenami. V systéme sociálnej politiky je základným kameňom fungovania sociálneho štátu. V mnohých humanitných odvetviach je nevyhnutná flexibilita prepojenia teórie do praxe a praxe do teórie