Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Vlastník


Nakladanie s nehnuteľnosťou a neodkladné opatrenie súdu

Jedným z oprávnení vlastníka veci je jeho právo s vecou nakladať. Toto oprávnenie vlastníka veci však môže byť obmedzené, a to napríklad predbežným opatrením, resp. neodkladným opatrením, ktorým súd nariadil zákaz nakladať s vecou. V aplikačnej pr...

Prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia

Prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia je témou, ktorá trvalo zaujíma odbornú verejnosť i aplikačnú prax. Otázky súvisiace s možným prevodom práv a povinností zo stavebného povolenia zaujímajú predovšetkým stavebné úrady z poh...