Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Daniela Hlobíková

Počet článkov autora: 2


Delegácia obchodného vedenia a jej právne následky

Obchodné vedenie ako súčasť kompetencií štatutárneho orgánu Obchodný zákonník pozná, no nedefinuje ho a ani ho bližšie necharakterizuje, neurčuje, aký je jeho rozsah a ani sa bližšie nezaoberá možnosťou jeho delegácie a jej právnymi následkami. Od...

Autor ako podnikateľ

Tvorivou duševnou činnosťou sa živí značná a stále narastajúca skupina obyvateľov Slovenska. Ako príklad môžeme uviesť spisovateľov, novinárov, scenáristov, režisérov, skladateľov, grafických dizajnérov, ilustrátorov, fotografov či programátorov. ...