Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Barbora ŠRÁMKOVÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie zo 14. decembra 2023 k sťažnosti č. 7613/22 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 14. decembra 2023 ako výbor v zložení:
Krzysztof Wojtyczek, predseda,
Letif Hüseynov,
Ivana Jelić, sudcovia
a Viktoriya Maradudina,
úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy sťažnosť podanú 3. februára 2022,
berúc do úvahy stanovisko predložené vládou Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"),
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí, rozhoduje takto:
SKUTKOVÝ STAV A KONANIE
Údaje o sťažovateľke sú uvedené v priloženej tabuľke.
Sťažovateľka bola zastúpená pánom O. Urbanom, neskôr pani Lichnerovou, právnymi zástupcami pôsobiacimi v Bratislave.
Sťažovateľka sa na základe článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") sťažovala na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).