Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dalibor MIĽAN proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 29. novembra 2022 k sťažnosti č. 50527/21 pre porušenie článku 35 Dohovoru (neprijateľnosť sťažnosti actio popularis)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 29. novembra 2022 ako výbor v zložení:

Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 50527/21) podanú na Súd proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) 8. októbra 2021 slovenským štátnym občanom, pánom Daliborom Miľanom, ktorý sa narodil v roku 1963 a žije v Dobrej Nive (ďalej len „sťažovateľ“), a ktorého zastupoval pán P. Weis, advokát vykonávajúci prax v Bratislave;

po prerokovaní na neverejnom zasadnutí rozhodol takto

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).