Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - Burando Holding B.V. a Port Invest B.V. proti Holandsku rozsudok zo 16. mája 2023 k sťažnostiam č. 3124/16 3205/16, Janssen de Jong Groep B.V. a

pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) v kontexte poskytnutia údajov z trestného konania inému štátnemu orgánu

Sťažovatelia v prípade
Burando Holding B.V. a Port Invest B.V. proti Holandsku
sú dve holandské spoločnosti zaoberajúce sa zberom odpadov z lodí v regióne mesta Rotterdam. V čase udalostí bola spoločnosť Burando Holding B.V. jediným akcionárom spoločnosti Port Invest B.V.
Sťažovateľmi v prípade
Janssen de Jong Groep B.V. a ostatní proti Holandsku
sú tri spoločnosti so sídlom v Holandsku, ktoré sú si navzájom jedinými akcionármi.
Sťažovateľom v prípade
Ships Waste Oil Collector B.V. proti Holandsku
je spoločnosť so sídlom v Holandsku vykonávajúca činnosť v oblasti zberu tekutých odpadových látok z lodí v regióne mesta Rotterdam.
Prípady sa týkajú prenosu údajov, zákonne získaných v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestnej veci, inému štátnemu orgánu, a to úradu pre hospodársku súťaž, ktorý použil tieto údaje pri vyšetrovaní účasti sťažovateľov na určovaní cien.
Vo svojich sťažnostiach namietajú porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) tým, že prenos a použitie údajov, ktoré boli irelevantné pre vyšetrovanie, neboli predvídateľné a procesné záruky boli nedostatočné.
Rozhodnutie Súdu
Vláda nepoprela, že prenos údajov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).