Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - Zaghini proti San Marinu

rozsudok z 11. mája 2023 k sťažnosti č. 3405/21 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte postihovania výnosov z trestnej činnosti

Sťažovateľ je taliansky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1966 v meste Mníchov v Nemecku.
Prípad sa týka konfiškácie takmer 2 miliónov eur v rámci trestného konania proti otcovi sťažovateľa a ďalším osobám za pranie špinavých peňazí a následnej žiadosti sťažovateľa o vydanie/vrátenie týchto peňazí.
Sťažovateľ nebol účastníkom trestného konania za pranie špinavých peňazí. Po zastavení trestného konania proti nemu sa sťažovateľ pokúsil získať späť peniaze, avšak neúspešne, pretože medzičasom nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol jeho otec odsúdený za pranie špinavých peňazí a ktorý potvrdil konfiškáciu tejto sumy.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru v dôsledku toho, že konfiškácia nebola legálna alebo dôvodná a sťažovateľ nemal efektívny prostriedok napadnúť toto rozhodnutie.
Rozhodnutie Súdu
Pokiaľ ide o otázku, podľa ktorého pravidla článku 1 Protokolu č. 1 napadnutý zásah má byť posúdený, Súd poukazuje na svoju judikatúru, že konfiškácia, hoci zahŕňa zbavenie držby majetku, predstavuje kontrolu využívania majetku v zmysle druhého odseku článku 1 Protokolu č. 1 (pozri
Air Canada proti Spojenému kráľovstvu
1)
), odsek 34;
Silickiene proti Litve
2)
), odsek 62;
S.A. Bio d'Ardennes proti Belgicku
3)
), odsek 48; a
Markus proti Lotyšsku
4)
), odsek 70).
V niektorých prípadoch, kde konfiškácia zahŕňa aj trvalý prevod vlastníckeho práva a sťažovateľ nemá reálnu možnosť získať majetok späť, Súd rozhodol, že takéto opatrenie predstavuje pozbavenie majetku (pozri napríklad
Andonoski proti Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko
5)
, odsek 30;
B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi proti Slovinsku
6)
, odsek 38; a
Ya
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).