Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - Communauté genevoise ďaction syndicale (CGAS) proti Švajčiarsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 27. novembra 2023 k sťažnosti č. 21881/20 pre porušenie článku 11 Dohovoru (sloboda zhromažďovania a združovania) v kontexte zákazu organizovania verejných podujatí počas pandémie ochorenia Covid-19
Sťažovateľom je združenie (Communauté genevoise d'action syndicale, "CGAS") založené podľa švajčiarskeho práva v roku 1962 so sídlom v Ženeve. Ide o zastrešujúcu organizáciu pre všetky odborové zväzy kantónu Ženeva a jej cieľom, podľa štatútu, je obhajovať záujmy pracovníkov a svojich členských organizácií, najmä v oblasti odborových činností a demokratických slobôd.
Pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len "Súd") sťažovateľ namietal, že bol pozbavený práva organizovať verejné zhromaždenie a zúčastniť sa takéhoto zhromaždenia z dôvodu opatrení, ktoré prijala švajčiarska vláda v kontexte boja proti koronavírusu počas platnosti Nariadenia č. 2 o opatreniach v boji proti koronavírusu ("Nariadenie Covid-19 č. 2"), teda od 17. marca do 30. mája 2020.
Vo svojej sťažnosti sťažovateľ namieta porušenie slobody zhromažďovania a združovania v zmysle článku 11 Dohovoru. Tvrdí (po prvýkrát pred Veľkou komorou), že zákaz všetkých podujatí, či už súkromných alebo verejných, uložený už uvedeným nariadením, tiež porušil jeho právo slobodne sa združovať v odboroch. Uvedeným Nariadením Covid-19 č. 2, podľa sťažovateľa, došlo aj k porušeniu jeho slobody pokojne sa zhromažďovať.
Komora Súdu, ktorej bola sťažnosť pridelená na rozhodnutie, rozsudkom z 15. marca 2022 konštatovala, že došlo k porušeniu článku 11 Dohovoru. Žalovaná vláda 10. júna 2022 požiadala o predloženie veci na rozhodnutie Veľkej komore Súdu v súlade s článkom 43 Dohovoru a 5. septembra 2022 senát Veľkej komory túto žiadosť prijal. Pojednávanie pred Veľkou komorou sa uskutočnilo 12. apríla 2023.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).