Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - Locascia a ďalší proti Taliansku

rozsudok z 19. októbra 2023 k sťažnosti č. 35648/10 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života a obydlia) v kontexte odpadového hospodárstva a práva na čisté životné prostredie

Sťažovatelia sú devätnásti talianski štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1941 až 1982 a žijú v mestách Caserta a San Nicola La Strada v Kampánii v Taliansku.

V roku 1994 bol v regióne Kampánia vyhlásený stav núdze kvôli riešeniu vážnych problémov s odvozom odpadu mesta a nakladaním s odpadom. Záležitosť sa na najbližších 15 rokov stala známa ako "kríza riadenia odpadového hospodárstva" (crisi dei rifiuti). Najmä služby zberu odpadu v Caserta a San Nicola La Strada sa od konca roka 2007 do mája 2008 opakovane prerušovali. Množstvá odpadu sa kopili popri cestách a miestne orgány museli prijať núdzové opatrenia, vrátane dočasného zatvorenia materských škôl, škôl, univerzita miestnych trhov a odvozu odpadu na dočasné skládky.
V roku 2010, keď sa núdzový stav skončil, bolo prijatých viacero opatrení. Tieto zahŕňali výstavbu nových zariadení na likvidáciu odpadu a prieskum na zmapovanie postihnutých oblastí v dôsledku znečistenia odpadom. Bol vytvorený aj núdzový akčný plán na likvidáciu lisovaného odpadu (tzv. "ekobalíkov").
Medzitým sa uskutočnili kontroly súkromných zariadení na spracovanie a likvidáciu odpadu nachádzajúcich sa v Caserte s cieľom zistiť, či by sa mohli použiť na zvládnutie krízy. Jedno z týchto zariadení, ktoré bolo v prevádzke od konca 80-tych rokov, sa nachádzalo v oblasti Lo Uttaro neďaleko obydlia sťažovateľov. Správa z roku 2001 však uvádzala, že oblasť Lo Uttaro bola "absolútne nevhodná" pre nové zariadenia, keďže skládka nebola v súlade s environmentálnymi predpismi. Prijímala podstatne vyššie mn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).