Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - Stoianoglo proti Moldavskej republike

rozsudok z 24. októbra 2023 k sťažnosti č. 19371/22 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte prístupu k súdu pre prokurátora, ktorému bol pozastavený výkon funkcie z dôvodu jeho trestného stíhania

Sťažovateľ je moldavský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1967 a žije v Kišiňove. V rokoch 2009 - 2014 bol poslancom moldavského parlamentu a predsedom parlamentnej komisie pre národnú bezpečnosť, obranu a verejný poriadok. Dňa 29. novembra 2019 bol zvolený do funkcie generálneho prokurátora na 7-ročné volebné obdobie.

Dňa 30. septembra 2021 L. C., poslanec a predseda parlamentnej komisie pre národnú bezpečnosť, obranu a verejný poriadok, podal sťažnosť na Najvyššiu radu prokurátorov ("SCP").

Obvinil sťažovateľa zo skutkov, ktoré mohli mať za následok spáchanie viacerých trestných činov. L. C. požiadal, aby SCP vymenovala prokurátora, ktorý prešetrí tieto tvrdenia v súlade s ustanoveniami trestného poriadku. Dňa 5. októbra 2021 SCP vymenovala V. F., prokurátora protikorupčného úradu. Sťažovateľa SCP nevypočula. Rozhodnutie prijala väčšinou hlasov.

V ten istý deň prokurátor V. F. začal trestné konanie proti sťažovateľovi v súvislosti s piatimi predpokladanými trestnými činmi, kvalifikovanými ako zneužitie právomoci, prijímanie úplatku, falšovanie a prekročenie právomoci.
Sťažovateľovi bol automaticky pozastavený výkon funkcie podľa § 55-1 zákona č. 3 z 25. februára 2016 o prokuratúre, podľa ktorého sa generálnemu prokurátorovi automaticky pozastaví výkon funkcie od momentu začatia trestného stíhania proti nemu.
Sťažovateľ podal odvolanie 5. októbra 2021 Odvolaciemu súdu v Kišiňove proti rozhodnutiu SCP o poverení prokurátora V. F, aby vyšetroval tvrdenia poslanca L. C. Sťažovateľ tvrdil, že právomoc prokurátora sa spája s úradom prokuratúry a nie s SCP, ktorá, podľa sťažovateľa, nemá oprávnenie viesť trestné stíhanie.
Dňa 2. novembra 2021 Odvolací súd v Kiš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).