Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - Tadič proti Chorvátsku

rozsudok z 28. novembra 2023 k sťažnosti č. 25551/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte ovplyvňovania rozhodnutí najvyššieho súdu
Sťažovateľ je chorvátsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1961 a žije v meste Osijek v Chorvátsku. V roku 2009 bol známy politik odsúdený spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi za vojnové zločiny proti civilnému obyvateľstvu. Proti tomuto odsudzujúcemu rozsudku bolo podané odvolanie na najvyšší súd.
Po porade najvyššieho súdu tajná služba (Sigurnosno-obavještajna agencija) informovala, že sťažovateľ a niektoré ďalšie osoby mali údajne ovplyvňovať sudcov najvyššieho súdu s cieľom zmeniť ich rozhodnutie.
V júli 2010 Úrad pre potláčanie korupcie a organizovaného zločinu (Ured za suzbijanje korupcie i organiziranog kriminaliteta) získal súdne povolenie na odpočúvanie telefónov a v tejto súvislosti začal sledovať sťažovateľa a ďalšie osoby.
Počas vyšetrovania B. H., predseda najvyššieho súdu, potvrdil, že ho kontaktoval sťažovateľ, ktorý mu navrhol prideliť prípad proti B. G. konkrétnemu sudcovi najvyššieho súdu. Vyšetrovanie viedlo k obžalobe sťažovateľa a štyroch ďalších spolupáchateľov v roku 2011. Predseda najvyššieho súdu B. H. svedčil v procese.
Sťažovateľ tvrdil, že nemal nič dočinenia s pridelením prípadu proti B. G. na najvyššom súde. Sťažovateľ bol uznaný vinným v zmysle obžaloby a súd mu uložil trest odňatia slobody na dva roky.
Obe strany podali odvolanie. Sťažovateľ najmä namietal, že bol odsúdený výlučne na základe svedeckej výpovede predsedu najvyššieho súdu B. H., ktorý vypovedal nepravdivo s cieľom zakryť svoju vlastnú aktivitu v prípade proti B. G.
Počas prebiehajúceho odvolacieho konania nedeľné noviny
Nedjeljni jutarnj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).