Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - Tolvanen proti Fínsku

rozsudok z 9. novembra 2023 k sťažnosti č. 46131/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte postúpenia odvolania veľkému senátu súdu po pojednávaní vo veci a porade senátu, ktorému bola vec pridelená

Sťažovateľ je fínsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1958 a žije v obci Sulkava vo Fínsku. Je právnik s licenciou zastupovať klientov pred súdmi. V súvislosti s trestným konaním vedeným proti nemu napísal niekoľko kritických e-mailov sudcom a súdnym orgánom a požiadal ich o prijatie opatrení v tomto trestnom konaní. To viedlo k odňatiu jeho licencie na zastupovanie klientov pred súdmi. Rada pre právnu pomoc tak rozhodla s odôvodnením, že sťažovateľ bol zjavne nespôsobilý konať ako právny zástupca pred súdom. Sťažovateľ podal odvolanie proti rozhodnutiu Rady na Odvolací súd v Helsinkách.

Pred týmto rozhodnutím v roku 2014 sudkyňa L. počas zastupovania predsedu odvolacieho súdu postúpila sťažovateľovu správu, určenú predsedovi súdu, polícii. Bola presvedčená, že správa obsahuje hrozby voči jednému zo sudcov pracujúcich na odvolacom súde, ktorý sa podieľal na rozhodovaní v trestnom konaní proti sťažovateľovi.
O odvolaní sťažovateľa proti rozhodnutiu Rady pôvodne rozhodoval trojčlenný senát. Po rozhodnutí sudkyne L. odovzdať správu sťažovateľa polícii, trojčlenný senát rozhodol postúpiť vec veľkému senátu zloženému zo siedmich sudcov. Odvolanie sťažovateľa bolo zamietnuté pomerom hlasov 5:2. Dvaja sudcovia, ktorí hlasovali proti zamietnutiu odvolania, boli členmi aj pôvodného trojčlenného senátu. Sudkyňa L. hlasovala s väčšinou.
Najvyšší súd dovolanie sťažovateľa zamietol.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru. Namieta zaujatosť odvolacieho súdu a údajne protiprávne postúpenie jeho veci veľkému senátu tohto súdu.
Rozhodnutie Súdu
Sťažnosť obsahovala dva dôvody. Po prvé, sťažovateľ namietal zaujatosť najmä sudkyne L. a po druhé, nespravodlivé súdne konanie z dôvodu rozhodnutia postúpiť rozhodovanie jeho veci veľkému senátu odv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).