Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Golovin proti Ukrajine

rozsudok z 13. júla 2023 k sťažnosti č. 47052/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte zbavenia funkcie sudcu ústavného súdu

Sťažovateľ je ukrajinský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1952 a podľa aktuálnych informácií žije v Kyjeve. V roku 2006 bol vymenovaný do funkcie sudcu Ústavného súdu Ukrajiny. Prípad sa týka jeho zbavenia funkcie sudcu tohto súdu z dôvodu účasti na vyhlásení rozsudku, ktorý vnútroštátne orgány interpretovali ako akt obnovy predchádzajúceho znenia ústavy, čo umožnilo uzurpáciu moci vtedajším prezidentom Ukrajiny.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).