Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Manole proti Moldavsku

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 26360/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte uvoľnenia z funkcie sudcu z dôvodu poskytnutia informácií o obsahu nesúhlasného stanoviska tlači

Sťažovateľka je štátna príslušníčka Moldavska aj Rumunska, ktorá sa narodila v roku 1961. V predmetnom čase bola sudkyňou Odvolacieho súdu v Kišiňove.
V júni 2017 trojčlenný senát Odvolacieho súdu v Kišiňove, v ktorom zasadala aj sťažovateľka, zamietol žalobu denníka
Jurnal de Chisinău
o odpustenie zmeškanej lehoty na odvolanie v prípade na ochranu osobnosti, týkajúcej sa denníka a predsedu moldavského parlamentu.
V tomto prípade bol denník zaviazaný odvysielať opravu ním prevádzkovanej internetovej televíznej stanice
Jurnal TV
, ktorá patrí do rovnakej mediálnej skupiny. Sťažovateľka dala k rozsudku nesúhlasné stanovisko. Výrok rozsudku naznačujúci stanovisko sťažovateľky bol prečítaný na pojednávaní a informácia o ňom bola zverejnená na webstránke ministerstva spravodlivosti, kde bola vec označená ako "neuzavretá".
Pred zverejnením celého znenia rozhodnutia odvolacieho súdu novinár z
Jurnal TV
kontaktoval sťažovateľku, a táto mu zaslala textovú správu cez mobilný telefón, v ktorej stručne vysvetlila dôvody svojho stanoviska. V ten istý deň
Jurnal TV
zverejnil článok o obsahu konverzácie so sťažovateľkou a s jej nesúhlasným stanoviskom.
Súdny inšpektor následne zaslal moldavskej Súdnej rade ("Conseil supérieur de la magistrature", ďalej len "CSM") "správu o informáciách šírených médiami", týkajúcich sa zverejnenia obsahu nesúhlasného stanoviska sťažovateľky.
CSM zistila, že konanie sťažovateľky bolo v rozpore so zákonom o sudcoch a požiadala prezidenta o zbavenie sťažovateľky jej sudcovs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).