Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Tristan proti Moldavsku

rozsudok zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 13451/15 pre porušenie článku 7 Dohovoru (niet trestu bez zákona) v kontexte odsúdenia napriek zmene trestnoprávnej úpravy a zániku trestnosti skutku

Sťažovateľka je moldavská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1954. Žije v meste Valea Perjii, kde v rokoch 2003 - 2007 vykonávala funkciu starostky.
V roku 2008 bola obvinená z trestného činu zneužitia právomoci v zmysle článku 328 ods. 1 Trestného zákona, spáchaného "osobou zastávajúcou zodpovedné postavenie". V roku 2011 prokurátor rozšíril obvinenie proti sťažovateľke, keď skutky, z ktorých bola obvinená, klasifikoval ako zneužitie právomoci "osobou zastávajúcou vysokú zodpovednú funkciu". Ide o trestný čin podľa článku 328 ods. 3 písm. b) Trestného zákona v znení platnom v relevantnom čase.
V decembri 2011 nový zákon (č. 245 z 2. decembra 2011) novelizoval, okrem iného, aj ustanovenie článku 328 ods. 3 písm. b) Trestného zákona tak, že výraz "osoba zastávajúca vysokú zodpovednú funkciu" bol nahradený pojmom "verejný činiteľ". V roku 2012 prokurátor spresnil obvinenie sťažovateľky tak, že je obvinená zo spáchania trestného činu podľa článku 328 ods. 3 písm. b) Trestného zákona v novom znení.
Ešte v ten istý rok bola sťažovateľka odsúdená za tento trestný čin. V roku 2013 odvolací súd zamietol jej odvolanie. Najvyšší súd zamietol dovolanie sťažovateľky a potvrdil rozsudok odvolacieho súdu.
Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta porušenie zásady "niet trestu bez zákona" v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).