Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Boškoćević proti Srbsku

rozsudok z 5. marca 2024 k sťažnosti č. 37364/10 pre porušenie článku 34 Dohovoru (právo na individuálnu sťažnosť) v kontexte upozornenia zamestnanca na porušenie pracovných povinností po podaní sťažnosti Súdu

Sťažovateľ je štátny príslušník Srbska, ktorý sa narodil v roku 1952 a žije v obci Štrpce v Kosove. Bol zamestnaný ako šofér v Horskom národnom parku Šar (Javno preduzeće Nacionalni park Šar planina) v Kosove až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2017.

V roku 2019 srbské súdy rozhodli v prospech sťažovateľa vo veci nároku na mzdu. Nárok vzniesol v roku 2005. V žalobe žiadal, aby sa v jeho mzdovom ohodnotení zohľadnil tzv. "kosovský príspevok" (dvojnásobná mzda pre všetkých štátnych zamestnancov, ktorí žili a pracovali v Kosove). Rozsudok v jeho prospech však nebol vykonaný najmä preto, že sťažovateľ súhlasil s ponukou zamestnávateľa na vyplatenie nedoplatkov na mzde, ktorú mu dlhoval, výmenou za späť vzatie žaloby. Pred podpisom dohody namietal, že by nikdy s ponukou nesúhlasil, keby nebol v takej zúfalej finančnej situácii, a že bol nútený k dohode s cieľom získať nevyplatené časti mzdy.
Sťažovateľ podal ústavnú sťažnosť proti uzavretej dohode, ktorá však bola v roku 2014 odmietnu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).