Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - M. G. proti Litve

rozsudok z 20. februára 2024 k sťažnosti č. 6406/21 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) v kontexte dĺžky konania a výšky trestu uloženého páchateľovi násilného trestného činu

Sťažovateľ je štátny príslušník Litvy, ktorý sa narodil v roku 1996 a žije v meste Kaunas v Litve. Prípad sa týka sťažnosti sťažovateľa na konanie vedené proti životnému partnerovi jeho tety, ktorý ho bil a vyhrážal sa mu znásilnením v roku 2014, keď mal sťažovateľ 17 rokov.

Páchateľ bol v roku 2019 odsúdený za pokus sexuálneho útoku na mladistvého. Súd mu uložil podmienečný trest odňatia slobody na 3 roky a toto rozhodnutie potvrdil najvyšší súd v roku 2020.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru z dôvodu prieťahov v konaní, ktoré trvalo takmer šesť rokov, a z dôvodu príliš mierneho trestu pre agresora.
Rozhodnutie Súdu
Súd najprv skúmal, či zaobchádzanie so sťažovateľom dosahovalo požadovanú mieru závažnosti, aby spadalo do rámca článku 3 Dohovoru.
Vnútroštátne súdy ustálili skutkový stav takto: keď mal sťažovateľ 17 rokov, v jeho domove ho napadol člen jeho širšej rodiny (partner jeho tety). Páchateľ vstúpil do jeho izby násilím, niekoľkokrát ho udrel do hlavy a hrudníka, stlačil mu krk a genitálie, strhol mu spodnú bielizeň a vyhrážal sa, že ho znásilní. Tieto udalosti spôsobili sťažovateľovi posttraumatickú stresovú poruchu. Súd nemal dôvod spochybňovať tieto skutkové okolnosti.
Podľa súdu sa sťažovateľ ako mladistvý stal obeťou fyzického útoku a hrozba znásilnenia bola dostatočne reálna na to, aby mu spôsobila značný strach, úzkosť a duševné utrpenie. Ani vláda nerozporovala skutočnosť, že vec spadá do rámca článku 3 Dohovoru. Útok bol dostatočne závažný na dosiahnutie miery potrebnej v zmysle tohto ustanovenia. Sťažovateľ mal nárok na to, aby vnútroštátne orgány vykonali efektívne vyšetrovanie zlého zaobchádzania s ním.
Súd zdôraznil, že ak sa obeťou sexuálneho zneužívania stanú deti, súlad s pozitívnymi záväzkami vyplývajúcimi z článku 3 Dohovoru vyžaduje efektívnu implementáciu práv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).