Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Wa Baile proti Švajčiarsku

rozsudok z 20. februára 2024 k sťažnostiam č. 43868/18 a 25883/21 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) v spojitosti s článkom 14 a článkom 8 Dohovoru v kontexte kontroly totožnosti políciou

Sťažovateľ je štátny príslušník Švajčiarska. V roku 2015, počas cesty do práce, ho na železničnej stanici v Zürichu zastavila mestská polícia a kontrolovala jeho totožnosť. Keďže sťažovateľ odmietol splniť ich príkazy, policajti ho požiadali, aby zdvihol ruky a rozkročil nohy. Potom mu prehľadali vrecká a príručnú tašku, až kým nenašli jeho doklad totožnosti. Po potvrdení jeho totožnosti mohol sťažovateľ odísť.

V rokoch 2015 - 2016 sa proti sťažovateľovi viedlo trestné konanie za neuposlúchnutie príkazov polície. Na svoju obhajobu tvrdil, že kontrola totožnosti sa zakladala na rasovej profilácii. Okresný súd mu uložil pokutu 100 švajčiarskych frankov.
V roku 2016 sa sťažovateľ domáhal uznania nezákonnosti kontroly totožnosti vykonanej mestskou políciou v Zürichu. Namietal viacero porušení, najmä porušenie zákazu diskriminácie. V rokoch 2018 - 2020 jeho žiadosť zamietla najprv mestská polícia, potom Mestská rada v Zürichu a nakoniec aj Okresný úrad Zürich, ktorý konštatoval, že je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho ustálili trestné súdy.
V roku 2020 sťažovateľ podal odvolanie na Správny súd Kantonu Zürich, ktorý zrušil rozhodnutia orgánov nižšieho stupňa. Tento súd rozhodol, že sporná kontrola totožnosti bola nezákonná, ale otázku diskriminácie z dôvodu farby pleti ponechal otvorenú. Sťažovateľ podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na Federálny najvyšší súd, ktorý ho odmietol ako neprípustné.
Vo svojej sťažnosti Súdu sťažovateľ namietal, že sa stal obeťou diskriminácie z dôvodu farby pleti a že vnútroštátne orgány nerozhodli o tom, či bol alebo nebol objektom rasovej profilácie. Zdôraznil najmä, že v deň kontroly totožnosti polícia nekontrolovala nikoho ďalšieho z davu ľudí idúcich do práce, ktorí boli, podľa tvrdenia sťažovateľa, takmer všetci bieli. Ďalej tvrdil, že nedostal odpoveď na otázku, prečo ho vlastne zastavili.
Sťažovateľ namieta porušenie zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru v spojení s právom na rešpektovanie súkromného života v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).