Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v októbri 2023 - Andrzej Rucinski proti Poľsku

rozsudok z 5. októbra 2023 k sťažnosti č. 22716/12 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v dôsledku neuhradenia ušlého zisku spôsobeného rozhodnutiami daňových orgánov
Sťažovateľ je poľský občan, ktorý sa narodil v roku 1958 a žije v meste Dobra v Poľsku. Prípad sa týka neuhradenia ušlého zisku spôsobeného rozhodnutiami daňových orgánov.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, pretože vo svojej podnikateľskej činnosti utrpel značné straty z dôvodu nezákonných daňových rozhodnutí a civilný súd pri zamietnutí žaloby sťažovateľa o náhradu finančnej ujmy uplatnil vnútroštátne právo spôsobom, ktorý neprimerane chránil Štátnu pokladnicu pred nárokmi súkromných osôb.
Rozhodnutie Súdu
Súd konštatuje, že prejednávaná sťažnosť sa týka súboru opatrení prijatých po rozhodnutiach ukladajúcich predbežné zaistenie majetku (z 19. mája 2003) a následne rozhodnutí súvisiacich s daňovou zodpovednosťou sťažovateľa (z 21. augusta 2003 a 2. augusta 2004). Tieto obmedzenia ovplyvnili výkon vlastníckych práv sťažovateľa vo vzťahu k jeho obchodnému imaniu a je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).