Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v októbri 2023 - C. P. a M. N. proti Francúzsku

rozsudok z 12. októbra 2023 k sťažnostiam č. 56513/17 a 56515/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zapretia otcovstva a zamietnutia žaloby o určenie otcovstva
Sťažovatelia sú francúzski štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1965 a 1967 a žijú v Paríži. Sťažovateľka M. N. a jej bývalý partner žili v spoločnej domácnosti od 15. júla 2005 do začiatku marca 2012. Počas tohto spolužitia sa narodili dve deti. Druhé dieťa, N., bývalý partner M. N. uznal za svoje pri jeho narodení.
Začiatkom marca 2012 M. N. opustila bývalého partnera a 14. marca 2012 uzavrela registrované partnerstvo so sťažovateľom C. P. Dňa 14. novembra 2012 C. P. inicioval konanie o zapretie otcovstva proti zákonnému otcovi N. s cieľom určiť svoje otcovstvo voči N. Zároveň 12. decembra 2012 M. N. podala žalobu na súd pre rodinné záležitosti, ktorou sa domáhala vydania určitých opatrení voči svojim dvom deťom. V priebehu tohto konania tiež poukázala na žalobu o zapretie otcovstva, ktorú súbežne podal C. P.
Vo svojej sťažnosti sťažovatelia namietajú porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru. Tvrdia, že k namietanému porušeniu došlo odmietnutím vnútroštátnych súdov preskúmať žalobu C. P. o zapretie otcovstva na účely určenia otcovstva C. P. Odmietnutím žaloby ako neprípustnej vnútroštátne súdy aplikovali dôvody v zmysle článku 333 ods. 2 Občianskeho zákonníka príliš rigidne, pretože uprednostnili čisto procesné požiadavky neprimerane formalistickým spôsobom. Tvrdili tiež, že súdy nezachovali ani spravodlivú rovnováhu medzi protikladnými právami a záujmami, o ktoré v prejednávanom prípade išlo.
Rozhodnutie Súdu
Odmietnutie žaloby o zapretie otcovstva predstavuje zásah v zmysle článku 8 Dohovoru. Podobný zásah je v rozpore s článkom 8, pokiaľ nie je uskutočnený "na základe zákona", nesleduje jeden alebo viacero "legitímnych cieľov, ktoré predpokladá druhý odsek citovaného článku", a ak nie je "nevyhnutný v demokratickej spoločnosti".
Sťažovatelia nepopreli, že namietaný zásah mal oporu vo vnútroštátnom práve. Odmietnutie žaloby o zapretie otcovstva malo za cieľ "ochranu práv a slobôd iných" a tento cieľ, ktorý má podporiť rodičovstvo v súlade so sociálnou a rodinnou r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).