Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v októbri 2023 - Internationale Humanitäre Hilfsorganisation e. V. proti Nemecku

rozsudok z 10. októbra 2023 k sťažnosti č. 11214/19 pre porušenie článku 11 Dohovoru v kontexte zrušenia občianskeho združenia a konfiškácie majetku ako sankcie za poskytovanie finančných darov organizáciám prepojeným na teroristickú organizáciu Hamas
Sťažovateľom je občianske združenie pôsobiace ako nezisková organizácia so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Z dôvodu poskytovania značných finančných darov charitatívnym organizáciám prepojeným na teroristickú organizáciu Hamas vnútroštátne súdy zakázali sťažovateľovi činnosť a nariadili konfiškáciu majetku, čo viedlo k zrušeniu združenia.
Sťažovateľ namieta porušenie práva na slobodu združovať sa v zmysle článku 11 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Súd konštatoval, že zákaz činnosti viedol k zrušeniu organizácie a spolu s konfiškáciou jej majetku to predstavovalo zásah do výkonu jej práva združovať sa. Tento zásah je odôvodnený, ak sa uskutoční na základe zákona, sleduje legitímny cieľ a je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.
Zákaz činnosti mal oporu vo vnútroštátnom práve, konkrétne v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o združeniach v spojitosti s článkom 9 ods. 2 nemeckej Ústavy. Spolkový správny súd vo svojom skoršom rozsudku poukázal na rovnaké vnútroštátne ustanovenia s podobným odôvodnením a potvrdil zákaz pre iné združenie, ktoré taktiež poskytovalo finančnú podporu tejto Islamskej spoločnosti (ide o jednu z viacerých "sociálnych spoločností" finančne podporovaných sťažovateľom). Vzhľadom na jednoznačné závery najvyššieho správneho súdu v tomto rozsudku, ktorý sa týkal porovnateľnej situácie, jediný možný záver bol ten, že finančná podpora sťažovateľa pre Islamskú spoločnosť predstavuje aktivity "namierené proti medzinárodnému porozumeniu", a preto možno tieto aktivity zakázať podľa vnútroštátneho práva. Tieto ustanovenia teda umožnili sťažovateľovi predvídať zakázanie činnosti a namietaný zásah preto možno považovať za "zákonný".
Hoci sa prejednávaný prípad čiastočne odlišuje od predchádzajúcich, pretože sa týka boja proti medzinárodnému terorizmu vo všeobecnosti bez
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).