Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v októbri 2023 - Pengezov proti Bulharsku

rozsudok z 10. októbra 2023 k sťažnosti č. 66292/14 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte pozastavenia výkonu sudcovskej funkcie spojeného s nedostatkami v jeho riadiacej činnosti ako predsedu súdu
Sťažovateľ je bulharský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1959 a žije v Sofii v Bulharsku. Je sudcom Odvolacieho súdu v Sofii. V rokoch 2009 - 2014 vykonával funkciu predsedu tohto súdu. V rokoch 2004 - 2009 bol predsedom Vojenského odvolacieho súdu v Sofii.
V roku 2011 Agentúra pre verejnú finančnú kontrolu uložila sťažovateľovi pokutu za porušenie zákonov upravujúcich verejné obstarávanie a obvinila ho z uzatvorenia zmluvy na dodávku IT systému pre vojenský odvolací súd bez vykonania verejného obstarávania. Sťažovateľ podal odvolanie proti prijatým rozhodnutiam a v roku 2012 dosiahol ich zrušenie z dôvodu premlčania.
V roku 2014 sťažovateľovi uplynulo funkčné obdobie predsedu Odvolacieho súdu v Sofii a miesto sa uvoľnilo. Sťažovateľ sa znovu uchádzal o túto funkciu. O niekoľko dní neskôr vojenský prokurátor vzniesol proti nemu niekoľko obvinení v súvislosti s už uvedeným procesom verejného obstarávania (vyšetrovanie týchto okolností trvalo od roku 2010).
Podľa obžaloby skutky, z ktorých bol sťažovateľ obvinený, boli údajne spáchané v rokoch 2008 - 2009, keď bol predsedom vojenského odvolacieho súdu, v spolupáchateľstve s novým predsedom tohto súdu. Hlavný prokurátor požiadal Najvyššiu sudcovskú radu ("SJC") o pozastavenie výkonu funkcie sťažovateľovi až do skončenia trestného stíhania.
Nasledujúci mesiac SJC prerokovala tento návrh, najmä z pohľadu, či skutok, z ktorého bol obvinený, súvisel s výkonom jeho sudcovských povinností, keď by mu výkon funkcie musel byť pozastavený automaticky (§ 230 ods. 1 zákona o súdnictve), alebo či s touto funkciou nesúvisel, kedy mohla SJC rozhodnúť, či výkon funkcie pozastaví alebo nie (§ 230 ods. 2 zákona o súdnictve). Hlasovaním SJC rozhodla, že sa uplatní ustanovenie § 230 ods. 2 a nariadila dočasné pozastavenie výkonu funkcie sťažovateľovi.
Sťažovateľ sa obrátil na Najvyšší správny súd so žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia SJC a požiadal aj o pozastavenie jeho vykonateľnosti. Najvyšší správny súd návrh na pozastavenie vykonateľnosti rozhodnutia SJC zamietol. O niekoľko dní SJC odmietla sťažovateľa ako jediného kandidáta na funkciu predsedu Odvolacieho súdu v Sofii.
V roku 2015 Najvyšší správny súd vyhlásil rozsudok, v ktorom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).