Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

KRÁTKY proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. februára 2024 k sťažnosti č. 35025/20 pre porušenie článku 6 ods. 2 Dohovoru (právo na prezumpciu neviny)
V prípade Krátky proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (Prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:

Péter Paczolay, predseda
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,

a Attila Teplán, zástupca tajomníka sekcie,

so zreteľom na:
sťažnosť (č. 35025/20) proti Slovenskej republike podanú na Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len "Súd") podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 7. augusta 2020 slovenským štátnym občanom, pánom Dávidom Krátkym, narodeným v roku 1991, ktorý žije v Leopoldove (ďalej len "sťažovateľ") a ktorého zastupoval pán M. Mandzák, advokát vykonávajúci svoju prax v Bratislave;
rozhodnutie o oznámení sťažnosti vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), zastúpenej jej zástupkyňou, pani M. Bálintovou;
stanoviská oboch strán;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 23. januára 2024,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
SKUTKOVÝ STAV
1. Sťažnosť sa týka údajného porušenia prezumpcie neviny. Nastoľuje otázky podľa článku 6 ods. 2 Dohovoru.
2. Voči sťažovateľovi bolo začaté trestné konanie z dôvodu spáchania viacerých trestných činov, najmä založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Sťažovateľ bol zadržaný spolu s jeho spolupáchateľmi.
3. Dňa 8. januára 2019 Špecializovaný trestný súd schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom špeciálnej prokuratúry a jedným zo spolupáchateľov, pánom V. N., a uznal ho vinným z účasti v zločineckej skupine a z nedovolenej výroby a obchodovania s drogami. Príslušná časť rozsudku súdu znie takto:
 
"Špecializovaný trestný súd ... v trestnej veci Dávida Krátkeho a ďalších ... rozhoduje nasledovne:
... Obvinení D. K. a D. K. ...
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).