Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pozemkové spoločenstvo - lesný a pasienkový urbár (LPU) Dechtice proti Slovenskej republike

rozsudok z 21. septembra 2023 k sťažnosti č. 51197/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

 V prípade Pozemkové spoločenstvo - lesný a pasienkový urbár (LPU) Dechtice proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
 
Krzysztof Wojtyczek, predseda,
Letif Hüseynov,
Ivana Jelió, sudcovia,
a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie,
na neverejnom zasadnutí konanom 31. augusta 2023,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 14. októbra 2021.
 
2. Sťažujúce sa spoločenstvo (ďalej len "sťažovateľ"), registrované na Slovensku, zastupoval O. Urban, advokát pôsobiaci v Bratislave až do 23. apríla 2023, kedy mu zaniklo oprávnenie konať, ako právnemu zástupcovi, vo všetkých prebiehajúcich a budúcich veciach pred Súdom podľa pravidla 44D ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku Súdu.
 
3. Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
 
SKUTKOVÝ STAV
4. Podrobnosti a informácie o sťažovateľovi, súvisiace so sťažnosťou, sú uvedené v priloženej tabuľke.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).