Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Štefan Harabin proti Slovenskej republike

 

rozhodnutie z 30. novembra 2021 k sťažnosti č. 74543/17 v zmysle článku 35 ods. 3 písm. a) Dohovoru (zneužitie práva na podanie sťažnosti)

 

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 30. novembra 2021 vo výbore v zložení:

Krzysztof Wojtyczek, predseda,

Erik Wennerström,

Lorraine Schembri Orland, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy uvedenú sťažnosť podanú 12. októbra 2017,

berúc do úvahy stanovisko predložené dotknutou vládou a následné stanovisko k nemu

predložené sťažovateľom,

po prerokovaní, rozhoduje takto:

 

SKUTKOVÝ STAV
1. Sťažovateľ, pán Štefan Harabin, je slovenský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 1957, a žije v Bratislave. Pred Súdom ho zastupovala pani E. Ľalíková, advokátka pôsobiaca v Bratislave.
2. Vládu Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") zastupovala pani M. Bálintová, jej spoluzástupkyňa.
3. Skutkové okolnosti prípadu, tak ako ich uviedli strany, možno zhrnúť takto.
4. Sťažovateľ v minulosti zastával niekoľko významných postov v súdnictve a vláde.
5. Dňa 16. mája 2005 sťažovateľ podal žalobu na ochranu osobnosti proti vydavateľstvu v súvislosti s článkom, ktorý bol zverejnený 28. februára 2005.
6. Všeobecné súdy na dvoch stupňoch žalobu preskúmali a vyhoveli jej rozsudkami z 18. júna 2007 a 1. decembra 2011. Žalovaný bol zaviazaný zaplatiť sťažovateľovi ekvivalent sumy okolo 33 200 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a uverejniť písomné ospravedlnenie. Vec tým bola právoplatne vyriešená.
7. Žalovaný však napadol
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).