Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Upustenie od potrestania dospelého páchateľa

Trestný zákon umožňuje upustiť od potrestania dospelej fyzickej osoby aj od potrestania mladistvého. Článok sa zaoberá podmienkami upustenia od potrestania dospelého páchateľa prečinu, respektíve trestného činu podľa § 40 Trestného zákona s prihliadnutím na zmeny účinné od 1. januára 2021.

The Criminal Code enables to waive the punishment on adult physical person and also from imposing penalty on juvenile. The Article deals with the conditions of refraining from imposing penalty on adult person who committed a misdemeanour or a criminal offence pursuant to Section 40 of the Criminal Code taking into account the changes effective from 1 January 2021.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.