Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Veronika KOVÁČOVÁ a ďalší proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 11. júla 2023 k sťažnosti č. 31975/19 pre porušenie článku 3 Dohovoru (rasovo motivované zlé zaobchádzanie zo strany polície)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 11. júla 2023 vo výbore v zložení
Péter Paczolay,predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,
a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 31975/19) proti Slovenskej republike podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 31. mája 2019 tromi slovenskými štátnymi príslušníkmi: Veronikou Kováčovou, Nikolou Mikovou a Milanom Mikom, narodenými v rokoch 1986, 1991 a 1959, žijúcimi v Zborove, a zastúpenými Európskym centrom pre práva Rómov, mimovládnou organizáciou so sídlom v Bruseli;
rozhodnutie oznámiť sťažnosť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), zastúpenej jej zástupkyňou, M. Bálintovou;
stanoviská strán;
po prerokovaní rozhoduje takto:
SKUTKOVÝ STAV PRÍPADU
1. Sťažnosť sa týka donucovacích prostriedkov, ktoré polícia údajne alebo skutočne použila voči prvej sťažovateľke (pani Kováčovej), druhej sťažovateľke (pani Mikovej) a voči manželke tretieho sťažovateľa (pán Mika) 16. apríla 2017 pri zásahu v rómskej komunite v Zborove.
 
2. V ten deň bola veľkonočná nedeľa a podľa svedkov bola spojená s oslavami. V podvečerných hodinách bolo na tiesňovú linku polície prijatých niekoľko hlásení o násilných incidentoch v obci, ktoré vznikli z konfliktu medzi dvoma rodinami. Polícia tieto oznámenia na mieste dvakrát preverila. Situácia medzitým prerástla do výtržností. V reakcii na to jednotka s dvoma policajtmi prítomná na mieste privolala posily. Následne prišli ďalší štyria policajti a boli použité donucovacie prostriedky, vrátane obuškov, s cieľom rozohnať dav pozostávajúci z približne sto osôb.
 
3. V tejto súvislosti prvá sťažovateľka tvrdila, že bola dvakrát zasiahnutá obuškom do ruky. Druhá sťažovateľka uviedla, že bola raz zasiahnutá obuškom do nohy.
 
4. Ako je zachytené na súkromne vyhotovenom audiovizuálnom zázname, ktorý mal byť odvysielaný v televízii 24. mája 2017, manželku tretieho sťažovateľa strčil policajt do chrbta v smere od prebiehajúcich výtržností, po čom spadla dopredu na zem.
 
5. Dňa 25. mája 2017 bolo začaté vyšetrovanie vo veci podozrenia, že použitím donucovacích prostriedkov pri uvedenom zásahu jeden alebo viacerí nezistení policajti zneužili právomoc verejného činiteľa.
 
6. Dňa 15. februára 2018 inšpekčná služba ministerstva vnútra ukončila vyšetrovanie so záverom, že nebolo zistené spáchanie trestného činu. Krajská prokuratúra v Prešove 24. apríla 2018 zamietla následnú sťažnosť prvej a druhej sťažovateľky a manželky tretieho sťažovateľa.
 
7. Sťažovatelia následne podali ústavnú sťažnosť, pričom tretí sťažovateľ uviedol, že tak robí v mene svojej manželky, ktorá medzitým zomrela. Sťažnosť bola 11. októbra 2018 odmietnutá.
 
8. Medzitým bola v mene prvej a druhej sťažovateľky a manželky tretieho sťažovateľa podaná na generálnu prokuratúru sťažnosť obsahujúca ž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).