Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výkon rozhodnutia o zaistení majetku podľa zákona č. 312/2020 Z.z.

Od 1. januára 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Autor predstavuje jednotlivé spôsoby zaisťovania majetku podľa tohto zákona. Citovaným zákonom bol zriadený Úrad pre správu zaisteného majetku, ktorý zabezpečuje správu zaisteného majetku. V závere autor poukazuje na postavenie Úradu a jeho povinnosti a oprávnenia pri správe zaisteného majetku.


Since 1st January 2021, Act no. 312/2020 of the enforcement of the decision on freezing of property and management of frozen property has entered into force. The author presents individual methods of freezing of property under this act. The Act established the Office for management of frozen property, which provides the management of frozen property under the Act. Finally, the author represents the position of the Office and its duties and powers in the management of frozen property.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.