Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XII/2019 (80/2016) ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. júla 2016 sp. zn. 8 Cdo 920/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2016, s. 60 – 61.

Oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. i)1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je výlučne viazané na osobu žalobcu (poškodeného, poisteného) a neprechádza na poistiteľa, na ktorého podľa podmienok § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka prešlo právo poisteného na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. júla 2016 sp. zn. 8 Cdo 920/2015)


Odôvodnenie

1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 25. júna 2015 sp. zn. 12Co/364/2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica z 29. januára 2014 č. k. 9C/6/2014-163, ktorým bolo zastavené konanie podľa §10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“) z dôvodu, že žalobkyňa, ktorá nie je osobne oslobodená od súdnych poplatkov, poplatok, napriek poučeniu o následkoch nesplnenia poplatkovej povinnosti, v súdom určenej lehote nezaplatila.

2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu žalobkyňa podala na pošte 24. augusta 2015 dovolanie dôvodiac, že zas

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).