Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Alexander J. Belohlávek: Evropské a mezinárodní inslovenční ŕízení. Naŕízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním ŕízení. Komentár.

Alexander J. Belohlávek: Evropské a mezinárodní inslovenční ŕízení. Naŕízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním ŕízení. Komentár Praha: C. H. Beck, 2020 strán 1413

"Európske insolvenčné nariadenie je možné pochopiť len za predpokladu, že si uvedomíme, že ide primárne o predpis (európskeho) medzinárodného práva súkromného a nie insolvenčného práva". Týmto interpretačným návodom považoval autor za potrebné uviesť svoj komentár k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní (ďalej len "nariadenie").
Prof. Belohlávek je dobre známy aj v slovenskom právnom prostredí, predovšetkým vďaka jeho mimoriadne bohatej publikačnej činnosti, ktorá vychádza v rôznych jazykových verziách, resp. veľmi často ako viacjazyčná. Hlavným odborným prostredím autora je všetko, čo sa týka ADR, ale aj obchodné právo (osobitne korporátne právo),
1)
a insolvenčné právo so zameraním na medzinárodné insolvenčné právo. V oblasti medzinárodného insolvenčného práva aplikačná prax uvítala už jeho prvý komentár
2)
k Nariadeniu Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej len "pôvodné nariadenie").
Aj tento komentár, takako ten predchádzajúci, je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).