Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

BALOGH a ADAMČO proti Slovenskej republike

rozsudok z 18. novembra 2021 k sťažnostiam č. 37974/20 a 55887/20) pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka trestného konania) v prípade Balogh a Adamčo proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako výbor v zložení:

Erik Wennerström, predseda,

Lorraine Schembri Orland, Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie,

po neverejnom prerokovaní 21. októbra 2021,

vyhlasuje nasledujúci rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:

KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažností proti Slovenskej republike, podaných na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") v rôzne dni uvedené v pripojenej tabuľke.
2. Sťažovateľov, slovenských štátnych občanov, zastupoval pán M. Kuzma, advokát pôsobiaci v Košiciach.
3. Vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") boli sťažnosti oznámené.
SKUTKOVÝ STAV
4. Zoznam sťažovateľov a relevantné podrobnosti o sťažnostiach sú uvedené v pripojenej tabuľke.
5. Dvaja sťažovatelia sa sťažovali na neprimeranú dĺžku trestného konania vedeného proti nim na Okresnom súde Bratislava I.
6. Dňa 29. júla 2008 boli sťažovatelia a dve ďalšie osoby obžalovaní z vraždy. Na druhý deň bola obžaloba doručená prvostupňovému súdu, ktorý ju zamietol na pojednávaní 27. novembra 2008.Toto rozhodnutie bolo 26. mája 2009 odvolacím súdom zrušené. Vec bola vrátená na nové prejednanie.
7. Prvostupňový súd prijal obžalobu 15. októbra 2010.
8. Dňa 10. mája 2017 odvolací súd zamietol sťažnosť sťažovateľov na nečinnosť v konaní pred prvostupňovým súdom ako neopodstatnenú s tým, že 27. apríla 2017 bola vec pridelená novému sudcovi, ktorý potrebuje čas na preštudovanie spis
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).