Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Domin, M. - Bujňák, V.: Zákon o politických stranách a politických hnutiach. Komentár.

Domin, M. - Bujňák, V.: Zákon o politických stranách a politických hnutiach. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 201, strán 424, ISBN 978-80-571-0125-3
 Zákon o pol. stranách
Zákon o politických stranách a politických hnutiach predstavuje jeden z troch
1)
kľúčových právnych predpisov regulujúcich voľby a volebné právo. Sú to totiž práve politické strany a hnutia, ktoré predstavujú rozhodujúci subjekt v rámci realizácie zastupiteľskej demokracie.
2)
Legislatívna úprava volebného práva a postavenia politických subjektov je veľmi citlivá problematika aj z toho dôvodu, že jej praktická realizácia určuje charakter princípu materiálneho právneho a demokratického štátu. S ohľadom na aplikáciu príslušných právnych noriem je preto veľmi dôležitý aj doktrinálny výklad, ktorý nám vo svojej publikácii predstavili Marek Domin a Vincent Bujňák; obaja pôsobiaci na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského.
Autori, aj napriek svojmu mladému veku, v tejto publikácii veľmi pútavým a aj pre neodbornú verejnosť zrozumiteľným jazykom dokázali predniesť nielen svoje teoretické vedomosti z ich pedagogickej a vedeckej činnosti, ale aj bohaté skúsenosti z profesijného života. Marek Domin sa vo svojej súčasnej pedagogickej a vedeckej praxi venuje predmetnej problematike inštitútov reprezentatívnej demokracie, ktorými sú voľby a volebné právo. Je rovnako aj autorom komentárov k relevantným zákonom týkajúcim sa tejto témy, zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o volebnej kampani. V minulosti pôsobil aj ako asistent poslanca NR SR a autorsky sa podieľal na časti jednej z noviel prvého z uvedených zákonov.
Vincent Bujňák pri svojej vedeckej a pedagogickej činnosti vyu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).