Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Fedulov proti Rusku

rozsudok ESĽP z 8. októbra 2019 k sťažnosti č. 53068/08 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte povinnosti zaplatiť za lieky na liečbu rakoviny, na ktoré mal sťažovateľ nárok získať ich bezodplatne
Sťažovateľ je ruský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1949 a žije v Petrohrade v Rusku. Prípad sa týka jeho sťažnosti na absenciu voľne predajných liečiv, na ktoré mal nárok v rámci liečby rakoviny.
Sťažovateľovi bola diagnostikovaná rakovina v roku 2007. Mal nárok na bezplatné liečivo, v jeho prípade Bicalutamide, ktorý potreboval na obdobie 8 - 12 mesiacov. V lekárni mu však lieky poskytli za týchto podmienok len raz, potom mu povedali, že už nemajú zásoby Bicalutamidu, ale že si ich môže kúpiť na vlastné náklady. Počas nasledujúcich mesiacov sťažovateľ zaplatil za liečbu 1 400 eur.
Sťažovateľ podal sťažnosť príslušným úradom aj žalobu na súdy. Vo svojich podaniach namietal nedostatok zásob potrebných liečiv poskytovaných bezodplatne a domáhal sa náhrady škody vo výške zaplatenej ceny liekov.
Vo februári 2008 však okresný súd jeho žalobu v plnom rozsahu zamietol. Súd zistil, že dotknuté štátne orgány, Zdravotnícky poistný fond Petrohradu a Zdravotný výbor Petrohradu, splnili všetky povinnosti, ktoré im ukladal zákon. Zdrovatnícky poistný fond Petrohradu najmä splnil svoju povinnosť žiadať finančné prostriedky z federálneho zdravotníckeho poistného fondu na preplatenie bezplatných liekov, ale federálny fond jeho žiadosť zamietol v roku 2007 z dôvodu vyčerpania rozpočtových prostriedky vyčlenených na tento účel.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru z dôvodu, že mu neboli poskytnuté bezplatne lieky, na ktoré mal podľa zákona nárok a že štátne orgány mu vynaložené finančné prostriedky nevrátili po tom, čo si sám zakúpil nevyhnutné lieky.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).