Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jason Scott Gerber proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 31. augusta 2021 k sťažnosti č. 14661/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k ústavnému súdu)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 31. augusta 2021 vo výbore v zložení:

Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,

a Attila Teplán, zastupujúci tajomník sekcie,

berúc do úvahy sťažnosť podanú 11. februára 2017,
berúc do úvahy stanoviská predložené žalovanou vládou a sťažovateľom,
po prerokovaní rozhoduje takto:
SKUTKOVÝ STAV
Sťažovateľ, Jason Scott Gerber, je štátny príslušník Spojených štátov amerických, narodil sav roku 1968 a žije v New Yorku. Pred Súdom ho zastupovala V. Kurucová, advokátka pôsobiaca v Bratislave.
Vláda Slovenskej republiky ("vláda") bola zastúpená jej spoluzástupkyňou, M. Bálintovou, z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
A. Skutkové okolnosti prípadu
Skutkové okolnosti prípadu, ako ich predložili účastníci konania, možno zhrnúť takto.
Sťažovateľ sa sporil so svojou bývalou manželkou o úpravu práv a povinností k ich spoločným dvom deťom. Na návrh jeho bývalej manželky zo 6. decembra 2013 vydal súd prvého stupňa 10. decembra 2013 predbežné opatrenie, proti ktorému sa sťažovateľ 5. februára 2014 odvolal a ktoré odvolací súd 23. apríla 2014 potvrdil. Dňa 28. januára 2015 bolo toto rozhodnutie zrušené najvyšším súdom z dôvodu, že nižšie súdy nedali preložiť všetky dokumenty do jazyka, ktorému sťažovateľ rozumie. Rozhodnutím z 13. septembra 2016 (právoplatným 7. novembra 2016) odvolací súd opätovne potvrdil predbežné opatrenie, odkážuc zároveň
inter alia
na svoje rozhodnutia z 19. novembra 2014 a 18. mája 2016, ktorými už zmenil úpravu práv a povinností určených napadnutým predbežným opatrením.
Rozhodnutím sp. zn. I. ÚS 370/2016 z 8. júna 2016 (doručeným 11. augusta 2016) ústavný súd odmietol pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí ústavnú sťažnosť sťažovateľa z 29. marca 2016, ktorou namietal najmä dĺžku konania, vedeného pod sp. zn. 37P/325/2013, o už uvedenom predbežnom opatrení. Ústavn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).