Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jozef Čentéš - Denisa Hamranová: Drogové trestné činy

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2023 strán 363, ISBN: 978-80-7400-933-4

Vedecká monografia známych autorov – prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., prokurátora a vysokoškolského pedagóga, ako aj JUDr. Denisy Hamranovej, PhD., prokurátorky, aktívne pôsobiacej tiež v akademickej oblasti, ktorí publikovali množstvo príspevkov na tému drogových trestných činov, či už v časopisoch alebo na vedeckých konferenciách – okrem Predhovoru, početného Zoznamu schém, grafov, tabuliek a použitých skratiek, Úvodu, Záveru, Použitej literatúry a Vecného registra, pozostáva zo siedmich kapitol s týmito názvami a obsahom.
 
I. kapitola - Vymedzenie základných a súvisiacich pojmov nealkoholovej toxikománie, súčasťou ktorej je terminologické vymedzenie pojmu droga a iných súvisiacich pojmov - dekriminalizácia, depenalizácia a legalizácia omamných a psychotropných látok (OLPL), prohibícia a liberalizácia.
II. kapitola - Vývoj právnej úpravy OLPL a prekurzorov,
obsahom ktorej je analýza medzinárodného vývoja právnej úpravy OLPL a prekurzorov s časovým predelom do a od roku 1945, so zameraním sa na jednotlivé početné konferencie, konvencie, dohovory, protokoly, nariadenia, smernice, ako aj analýza medzinárodnoprávnych orgánov regulujúcich oblasť drogových trestných činov, najmä na úrovni OSN. Súčasťou tejto kapitoly je tiež analýza vnútroštátneho vývoja právnej úpravy OLPL a prekurzorov s časovými úsekmi rokov 1945 a 1989.
III. kapitola - Protidrogová stratégia na úrovni EÚ a pramene úpravy OLPL a prekurzorov v Európskej únii
sa zameriava na predmetné stratégie a akčné plány v rokoch 2021 a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).