Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - rozhodnutia vyhlásené v mesiaci november 2019 - Herbai proti Maďarsku

Herbai proti Maďarsku
rozsudok z 5. novembra 2019 k sťažnosti č. 11608/15 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte prepustenia sťažovateľa zo zamestnania v banke z dôvodu jeho angažovanosti na prevádzkovaní webstránky venovanej problematike ľudských práv
Sťažovateľ je maďarský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1974 a žije v Budapešti. V roku 2011 pracoval na oddelení ľudských zdrojov banky O. a prispieval tiež na webstránku, ktorá zverejňovala všeobecné články o praxi riadenia ľudských zdrojov.
Vo februári toho istého roka banka prepustila sťažovateľa z dôvodu, že jeho články na internete porušili zásadu mlčanlivosti a poškodili jej finančné záujmy. Podľa banky, jeho postavenie v banke mu umožnilo prístup k informáciám, ktoré v prípade ich zverejnenia mohli zasiahnuť do obchodných záujmov banky.
Sťažovateľ podal žalobu o neplatnosť výpovede. Súd nakoniec rozhodol v prospech banky, pretože jeho konanie ohrozovalo obchodné záujmy jeho zamestnávateľa.
Sťažovateľ podal ústavnú sťažnosť, v ktorej namietal, že vnútroštátne súdy nevzali do úvahy jeho právo na slobodu prejavu. Ústavný súd jeho sťažnosť zamietol. Rozhodol, že obsah webstránky nie je chránený slobodou prejavu, pretože články sa netýkajú otázok verejného záujmu.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti adresovanej Európskemu súdu pre ľudské práva namieta porušenie práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru z dôvodu prepustenia zo zamestnania z dôvodu publikovania článkov na internete.
Všeobecné zásady vyjadrené v judikatúre Súdu týkajúce sa slobody prejavu boli zhrnuté v rozhodnutí
Medžlis Islamske Zajednice Brčko a ostatní proti Bosne a Hercegovine
2)
.
Súd vo viacerých prípadoch, ktoré sa týkali slobody prejavu štátnych zamestnancov, rozhodol, že článok 10 Dohovoru sa vzťahuje na pracovisko vo všeobecnosti (
Kudeshkina proti Rusku
3)
). Súd tiež rozhodol, že oznámenie zamestnanca vo verejnom sektore o protiprávnom konaní na pracovisku by malo byť za určitých okolností chránené článkom 10 Dohovoru (
Guja proti Moldavsku
4)
). Takisto však rozhodol, že komentáre, ktoré patria do sféry zamestnania sťažovateľa v štátnej službe a ktoré boli vyslovené v súvislosti s jeho úradnými povinnosťami, nepredstavujú vyjadrenia alebo názory v kontexte verejnej diskusie a netýkajú sa slobody prejavu (
Harabin proti Slovensku
5)
).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).