Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - vybrané judikáty za mesiac marec 2020 - Peleki proti Grécku

Peleki proti Grécku
rozsudok z 5. marca 2020 ksťažnosti č. 69291/12 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte disciplinárneho konania proti notárke
Sťažovateľka je grécka štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1965 a žije v Aténach.
V máji a decembri 2007 sťažovateľka, ako notárka, formulovala dve zmluvy medzi Helénskou realitnou spoločnosťou a kláštorom Vatopedi, na základe ktorých došlo k výmene časti jazera Vistonida vo vlastníctve kláštora za nehnuteľnosti patriace štátu.
Podľa zmlúv mal kláštor získaťvlastnícke právo k pozemku s rozlohou 860,8 ha v oblasti Ou- ranoupoli na Chalkidiki. V septembri 2008 bol uverejnený článok, ktorý poukazoval na to, že výmena sa uskutočnila v prospech kláštora. Po vyšetrovaní zástupca prokurátora pri prvostupňovom súde v Aténach inicioval disciplinárne konanie proti sťažovateľke za porušenie notárskeho poriadku.
Disciplinárna rada pre notárov 19. februára 2009 rozhodla, že sporný pozemok nemôže byť predmetom scudzenia a postúpila vec Odvolaciemu súdu v Aténach, ktorého päťčlenný senát mal rozhodnúť o pozbavení sťažovateľky notárskej funkcie.
V rozsudku z 19. apríla 2011 odvolací súd konštatoval, že sporný pozemok bol súčasťou chráneného miesta kvalifikovaného ako historická pamiatka, ktorá nemôže byť predmetom prevodu alebo zámeny. Odvolací súd uznal sťažovateľku vinnou z dvoch skutkov - zo zámeny pozemku kvalifikovaného ako historická pamiatka bez vylúčenia dvoch byzantských historických pamiatok, ktoré tiež nebolo možné previesť; a z vytvorenia spoločnosti s ručením obmedzeným. Súd rozhodol o dočasnom zákaze výkonu funkcie notárky na dobu 4 mesiacov za prvý skutok a 2 mesiacov za druhý skutok.
Sťažovateľka podala dovolanie na Kasačný súd, ktorý zrušil výrok rozsudku odvolacieho súdu v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).