Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kober, Jan (ed.): Osnova československého občanského zákoníku. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2021, strán 473, ISBN 978-80-87439-48-7

Právne dejiny Slovenska sú plné rôznych (viac aj menej známych) projektov kodifikácie, resp. rekodifikácie súkromného práva. Len v relatívne krátkom rozmedzí rokov 1900 až 1937 uzreli svetlo sveta štyri takéto projekty, a to osnova uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900, návrh uhorského Občianskeho zákonníka z roku 1913, resp. 1914, návrh československého Občianskeho zákonníka z roku 1931 spracovaný superrevíznou komisiou a vládny návrh československého Občianskeho zákonníka z roku 1937 (popri ktorých by sme eventuálne mohli ešte spomenúť aj v rokoch 1921 až 1924 publikované výstupy subkomitétov pre prípravu návrhu československého Občianskeho zákonníka). Aj keď sa žiaden z týchto projektov nakoniec nedočkal podoby zákona (ilustrujúc tým úskalia kodifikačných, resp. rekodifikačných prác na poli súkromného práva), nesporne to ovplyvnilo podobu nášho súkromného práva (iste, v miere veľmi rôznorodej) a predstavuje (alebo by mal predstavovať) zdroj inšpirácie pre každý pokus o rekodifikáciu nášho súkromného práva, ktoré je vo svojej súčasnej podobe ochudobnené o viaceré „klasické“ inštitúty a navyše sa vyznačuje značnou mierou jednoduchosti
normatívne upravovanej matérie.
Kým na jazykovo dostupnú modernú edíciu osnovy uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900, či návrhu uhorského Občianskeho zákonníka z roku 1913, resp. 1914 si ešte budeme mu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).