Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Krošlák, D. - Balog, B. - Surmajová, Ž.: Teória štátu a práva.

Práve renesanciou prirodzeného práva po roku 1989 dochádza aj k postupnému odčleňovaniu vedy o práve a štátovedy. Štátoveda v rámci študijných predmetov sa dostáva pod halenu štátneho práva transformovaného neskôr na ústavné právo. Teória práva sa úplne osamostatňuje. Dôsledkom toho vznikajú na jednej strane učebnice štátneho práva
1)
, štátovedy
2)
, ústavného práva
3)
, konštitucionalizmu
4)
, teórie ústavy
5)
, a na druhej strane učebnice teórie práva
6)
či filozofie práva
7)
. Spoločné učebnice teórie štátu a práva sa vytrácajú z pamäti, čo neznamená, že aj z aktuálnosti. V predhovore k anotovanej učebnici to pripomínajú aj autori:
"Potreba takejto propedeutickej reflexie nových poznatkov bola už značná,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).