Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Milučký, J. - Milučký, S.: Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore: judikatúra Žilina: Eurokódex, s. r. o., 2021, strán 800, ISBN: 978-80-8155-099-7

Publikácia je tvorená zbierkou vybraných súdnych rozhodnutí, ktoré obsahovo spája téma správneho trestania. Ide o výsostne aktuálnu tému rozvíjajúcu sa práve vďaka nárokom, ktoré na správne trestanie kladie čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôda dynamicky sa rozvíjajúce domáce a úniové regulačné rámce. Z hľadiska povahy zbierky ide o súkromnú zbierku, v prípade ktorej je výber rozhodnutí ponechaný na autorov. Autori však avizujú, že ide o "
skutočnú judikatúru
", ktorá prešla kvalifikovaným judikatúrnym procesom na NS SR. Publikácia voľne nadväzuje na predošlé dve "Milučkého" zbierky judikátov, vydané vydavateľstvom Eurokódex.
1)
Publikácia je formálne rozdelená do dvoch častí. Prvá, označená ako "Správne trestanie na Slovensku", obsahuje 73 judikátov domácich súdov. Druhá, označená ako "Súbor európskych rozhodnutí významných v oblasti správneho trestania", je rozsahom menšia a zahŕňa štyri rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a deväť rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Rozhodnutia sú priebežne číslované.
Domáce rozhodnutia v prvej časti sú vždy uvedené nadpisom (napr. "Súbeh deliktov - absorpčná zásada" na s. 208), právnou vetou, identifikačnými údajmi (označenie súdu, dátum a spisová značka) a výberom z odôvodnenia rozhodnutia. Právna veta judikátov je prevzatá z oficiálnej Zbierky rozhodnutí, vydávanej NS SR.
2)
Rozhodnutia majú tučným písmom zvýraznené niektoré časti odôvod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).