Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Miriam GLONČÁKOVÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 30. novembra 2021 k sťažnosti č. 58404/19 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu) a článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 30. novembra 2021 vo výbore v zložení:

Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 58404/19) proti Slovenskej republike, ktorú 31. októbra 2019 predložila Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) slovenská štátna občianka, pani Miriam Glončáková, ktorá sa narodila v roku 1970 a žije v Martine (ďalej len „sťažovateľka“) a ktorú zastupovala pani K. Turanská, advokátka pôsobiaca v Martine;

rozhodnutie notifikovať sťažnosť vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), zastupovanej jej spoluzástupkyňou, pani M. Bálintovou;

stanoviská strán;

po prerokovaní, rozhoduje takto:

 

PODSTATA PRÍPADU
1. Sťažnosť sa týka ťažkostí, s ktorými sa sťažovateľka, súkromná geodetka, stretla pri výkone rozsudku voči subjektu verejného práva, Slovenskému pozemkovému fondu (ďalej len "Fond").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).