Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mojmír Mamojka a kol.: Obchodné právo I. Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava: Vydavateľstvo C. H. Beck, 2021, strán 832, ISBN: 978-80-8232-007-0

Napriek tomu, že v súčasnosti žijeme v dobe internetu a rôznych rýchlych a neraz až urýchlených informácií, nezastupiteľné miesto aj v súčasnosti patrí, našťastie, stále aj klasickej spisbe. V novembri minulého roku bol vo vydavateľstve C.H. Beck vydaný prvý diel knižnej monografie (učebnice – Obchodné právo I) s obsahovým zameraním na všeobecnú časť Obchodného zákonníka, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstvo. Nosným zámerom autorského kolektívu pod vedením prof. JUDr. Mojmíra Mamojku ml., PhD., bolo poskytnúť možnosť štúdia pertraktovanej problematiky najmä poslucháčom právnických fakúlt.
Po preštudovaní monografie však čitateľ zistí výrazne pozitívnu skutočnosť - nesmierne po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).