Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

MUDr. Vladimír Gergel, s.r.o. proti Slovenskej republike

rozsudok z 22. júla 2021 k sťažnosti č. 48858/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako výbor v zložení:

Erik Wennerström, predseda,

Lorraine Schembri Orland, Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie,

po neverejnom zasadnutí konanom 1. júla 202121. októbra 2021,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:

KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 26. októbra 2020.
2. Sťažovateľka, súkromná spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, bola zastúpená O. Urbanom, advokátom pôsobiacim v Bratislave.
3. Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
SKUTKOVÝ STAV
4. Podrobnosti a informácie o sťažujúcej sa spoločnosti, súvisiace so sťažnosťou, sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Sťažujúca sa spoločnosť namietala, že dĺžka občianskoprávneho konania, vedeného pod sp. zn. 23 Cr 22/2016 na Okresnom súde Bratislava V (ďalej len "okresný súd"), je neprimeraná. Namietané konanie začalo 27. septembra 2016 na základe žaloby podanej sťažujúcou sa spoločnosťou a, ako vyplýva z informácií dostupných Súdu, naďalej prebieha na prvom stupni v časti týkajúcej sa trov konania.
6. Nálezom II. ÚS 316/2020 z 24. septembra 2020 ústavný súd vyslovi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).